Ferlin
Taube
Andersson
Sjöberg
Fröding
Bellman
Dalin
Nils Ferlin. Zu Arendorffs Zeit [På Arendorffs tid]

Nils Ferlin
(1898 - 1961)

→ Original+Deutsch

Couplet

Kuplett

På Arendorffs tid
då var himmelen vid
då var stjärnorna nära att se.
Det var glädje och skratt;
blev man haffad en natt
var de’ ingenting särskilt me’ de’.
Det var uppåt, det kan jag förkunna,
fast man bodde ibland i en tunna.
Och man frös och man svalt
men man klarade allt.
De’ var ingenting särskilt me’ de’.

Zu Arendorffs Zeit
war der Himmel noch weit,
waren Sterne noch nahe zu sehn,
hat man herzhaft gelacht,
saß im Loch mal ’ne Nacht,
na, da war nichts Besondres dabei.
Das war herrlich, das war eine Wonne,
ob man wohnte auch mal in ’ner Tonne.
Wenn man hungerte, fror,
und den Mut nicht verlor,
na da war nichts Besondres dabei.

Nu är tillvaron hård
så på gata som gård,
så på krog som på pilsnerkafé.
Man får sitta så tyst
som ett trä och en byst:
kan ni se något särskilt i de’?
Nej, på Arendorffs tid fick man andas
och med grevar och friherrar blandas.
Var man dum i sin trut
ja, så åkte man ut:
De’ var ingenting särskilt me’ de’.

Unser Dasein ist hart
ob daheim, ob auf Fahrt,
ob im Krug, ob im Pilsnercafé.
Man sitzt stille im Eck
wie ein farbloser Fleck.
Sehn Sie da was Besondres dabei?
Doch zu Arendorffs Zeit konnt’ man schnaufen
und mit Grafen und Freiherren saufen.
War man dumm mit dem Wort,
gab’s die Quittung sofort.
Na, da war nichts Besondres dabei.

Det var lustiga år,
men med slätkammat hår
nivelleringen gjorde entré.
Och så blev det så här:
vi är lika som bär.
Kan ni se något särskilt i de’?
Folk betalar sin skatt och är snälla
fastän inte ett skvatt originella.
Nu är tillvaron platt
som en nedsutten hatt.
Ja’ ser ingenting särskilt i de’.

Das warn lustige Jahr’,
doch mit naßglattem Haar
Nivellierung bald machte Entré.
Und wir wurden dabei
alle gleich, Ei wie Ei.
Sehn Sie da was Besondres dabei?
Man zahlt Steuern genau auf den Heller,
und ist zahmer, doch nicht or’gineller.
Nun ist platt unser Sein
wie ein Hut unterm Stein.
Na, ich seh nichts Besondres dabei.

Ja, man lever och tär
på den kropp som man bär,
och så ligger man där ett-tu-tre.
Och så fraktas man bort
i en billig transport.
De´ är ingenting särskilt me´ de´.
Om en fågel en drill ville drilla
vid ens färd var det inte så illa,
men om prästen är skral
och drar in på sitt tal
är de’ ingenting särskilt me’ de’.

Ja, man lebt und man kraucht,
seinen Körper verbraucht,
und so liegt man mal da eins-zwei-drei.
Und sie führen dich fort
in ’nem Billigtransport.
Na, da ist nichts Besondres dabei.
Wenn ein Vogel sein Lied wollte schmettern,
wär’s erhebender zwischen den Brettern;
wenn der Pfaff, der dort steht,
sich erspart das Gebet,
na, da ist nichts Besondres dabei.